آنالایزر ™MultiCare

این دستگاه می تواند HbA1c ، CRP ، U-Albumin  و Lipid profile را به صورت کمی اندازه گیری کند ، با برق و باتری امکان استفاده دارد و کار کردن با آن بسیار ساده می باشد.